Tag: nara

20/01/2015

Ikoma Mountain borders Osaka and Nara prefectures, it’s part of a mountain range known as the Kongō-Ikoma-Kisen Quasi-National Park which…

Read MoreHiking Ikoma Mountain

08/10/2012
22/12/2009
03/11/2008